2023/2024 - Zpráva činnosti
Nadaným dětem věnujeme v naší školce speciální péči. Od jara 2015 spolupracujeme s Mensou Česko. Vždy začátkem školního roku se děti starší pěti let účastní měření fluidního intelektu prostřednictvím obrázkového testu Mensy Česko. Mezi předškoláky zveme rovněž psychologa specializujícího se na vyhledávání nadání u dětí. Za využití standardních testovacích metod a rozhovorů s dětmi psycholog kromě logického myšlení posuzuje i další aspekty, jako jsou tvořivost, zvídavost, jazykové dovednosti a komunikativnost, schopnost zaměřit a udržet pozornost apod. Dětem vybraným touto cestou je potom nabídnuta možnost navštěvovat klub nadaných dětí Zvídálek.
 
Klub se schází pravidelně jednou týdně na 90 minut. Provádíme experimenty, hrajeme deskové hry, řešíme logické úlohy, trénujeme kritické myšlení, paměť, představivost, kreativitu a spolupráci. Máme k dispozici moderní techniku a výsledky svého bádání si zaznamenáváme do vlastnoručně vyrobených badatelských deníků. Témata setkání přizpůsobujeme zájmu dětí. Pozorovali jsme například chování hlemýžďů, zjišťovali, proč se na podzim barví stromům listy nebo hledali zajímavé informace o naší sluneční soustavě. V roce 2023 jsme se zaměřili na rozvoj digitální gramotnosti dětí. Díky dotacím z grantových výzev statutárního města Ostrava se nám daří postupně zvelebovat klubovnu, pořizovat kvalitní didaktické pomůcky a dětem i pedagogům zajišťovat účast na vzdělávacích programech a exkurzích.
 
LOGICKÁ OLYMPIÁDA ,,NUMERÁČCI“

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. uskutečňuje pro děti s povinnou předškolní docházkou aktivitu Numeráčci, jejímž cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti. V lednu 2024 proběhlo I. kolo. Děti plnily ve svých mateřských školách prostřednictvím pracovních listů matematicko-logické úkoly.

Ti úspěšní postoupili do II. a následně do finálního III. kola.

Z naší mateřské školy si 3.kolo obhájila Amálka Pilná.

MOC GRATULUJEME!!!

2022/2023 - Zpráva činnosti

Zpráva o činnosti 2022

ZVÍDÁLEK – klub nadaných dětí při MŠ Dvořákova, Ostrava

Klub se schází jednou týdně. V roce 2022 jsme pozorovali ptáčky na krmítku, poznávali stopy a zjišťovali, co dělají zvířata v zimě. Zkoumali jsme vajíčka a prováděli s nimi nejrůznější experimenty. Děti svá pozorování zaznamenávaly do vlastních badatelských deníků. Díky dotaci z grantové výzvy statutárního města Ostrava jsme mohli pořídit a vyzkoušet deskové hry pro rozvoj logického myšlení, paměti, představivosti, kreativity a spolupráce.

Závěrečná zpráva

Zpráva o činnosti 2022

ZVÍDÁLEK – klub nadaných dětí při MŠ Dvořákova, Ostrava

Klub se schází jednou týdně. V roce 2022 jsme pozorovali ptáčky na krmítku, poznávali stopy a zjišťovali, co dělají zvířata v zimě. Zkoumali jsme vajíčka a prováděli s nimi nejrůznější experimenty. Děti svá pozorování zaznamenávaly do vlastních badatelských deníků. Díky dotaci z grantové výzvy statutárního města Ostrava jsme mohli pořídit a vyzkoušet deskové hry pro rozvoj logického myšlení, paměti, představivosti, kreativity a spolupráce.

Závěrečná zpráva

Logická olympiáda - Numeráčci

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. uskutečňuje již čtvrtým rokem pro děti s povinnou předškolní docházkou aktivitu Numeráčci, jejímž cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti. V lednu 2022 proběhlo I. kolo letošního ročníku, do kterého se zapojilo více jak 450 dětí. Děti plnily ve svých mateřských školách prostřednictvím pracovních listů matematicko-logické úkoly.

Ti úspěšní postoupili do II. a následně do finálního III. kola.

Z naší mateřské školy si 3.kolo obhájili Anička P. a Mikuláš K.

MOC GRATULUJEME!!!

Zvídálek

Od roku 2016 se v Mateřské škole Dvořákova snažíme vybudovat zázemí pro nadané děti. Během těchto let jsme si vyzkoušeli různé druhy testování nadání, které se momentálně ustálily na testování Mensou Česko a testování psychologem specializujícím se na nadané děti.

Dětem, které z těchto testů vyšly jako nadané, je pak nabídnuta volnočasová aktivita „Zvídálek“. Jedná se o tzv. „Klub nadaných dětí“. V něm získávají nadané děti nové poznatky, na které při běžném provoze není čas. Témata vždy vychází právě ze zájmu dětí a důraz je kladen zejména na praktickou část.

 

Děti, mají možnost si vyzkoušet: experimenty a pokusy • badatelskou činnost • logické a deskové hry • seznámení a praktické používání moderní techniky (notebook, digitální kamera, robotická včelka, mikroskop) • mozkové rozcvičky – pro rozvoj kooperace levé a pravé hemisféry • paměťové hry • exkurze a přednášky • rotační a balanční cvičení, pohybové hry

 

 

 

2021/2022 - Prezentace a zpráva činnosti
2019/20 -Prezentace a zpráva o činnosti
Nadaní jsou na tahu 2018/19

Mateřská škola Dvořákova zakončila svůj projekt „Nadaní jsou na tahu“, který byl financován díky příspěvku Statutárního města Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd, účastí na šachovém turnaji.

Ve školním roce 2018/2019 se v MŠ Dvořákova realizoval projekt, který si kladl za cíl seznámit nadané děti se společenskou hrou šachy a rozvinout jejich logické myšlení. Po celý rok docházela lektorka ze SVČ Korunka jedenkrát týdně do MŠ a nadaným dětem se věnovala. Děti si pak vyzkoušely, jaké to je zúčastnit se šachového turnaje, který v úterý 28. 5. 2019 pořádalo SVČ Korunka. Děti soutěžily v čtyřčlenných týmech a každý si odehrál pět šachových partií. Každá partie byla po deseti minutách ukončena a děti se v následující pauze mohly občerstvit či odreagovat v hracích koutcích.

Nakonec byli všichni účastníci odměněni medailemi, diplomy, drobnými sladkostmi a dortem. Děti si celý turnaj moc užily a tímto bychom rádi poděkovali SVČ Korunka za skvěle připravenou akci.

Zpráva činnosti 2018/19

Zpráva o činnosti  školky spolupracující s Mensou Česko

2017/2018

KLUBÍK NA DVOŘCE

Od roku 2014 spolupracuje mateřská škola Dvořákova s Mensou Česko, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi.

Děti z naší MŠ, které prošly krátkým testem s výsledkem IQ 120 a více navštěvují KLUBÍK NADANÝCH DĚTÍ, kde se zaměřujeme na činnosti rozvíjející logické myšlení – kvízy, experimenty, pokusy, bádání, práce s digitálním mikroskopem, robotickou včelkou BEE – BOT aj.

Testování je hrazeno z peněžních prostředků Statutárního města Ostrava, které mateřská škola získala.

                                                                             Těšíme se na Vás, Petra Firlová (lektorka Klubíku)

PREZENTACE Klubík – v úterý 24. 10. 2017 proběhla prezentace činnosti Klubíku za školní rok 2016/2017 v kinosále Světa techniky, který uspořádalo Statutární město Ostrava.

Prezentovaly se školy od mateřských po vysoké, které získaly účelový neinvestiční příspěvek na realizaci svých projektů v rámci vyhlášeného programu – „Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oboblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

NTC – systém učení – „Nikola Tesla centrum“.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku.

Tvůrce – srbský lékař Ranko Rajovič. V začátcích vytváření programu zkoušel první cviky se svým synem od 3 roku. Pokroky předčily jeho očekávání.

Proč právě věk 3 – 6 let. Klade se důraz na grafomotorický, pohyb. vývoj, na správnou výslovnost.

V oblasti rozumových funkcí převládá názor, že předškolní období není stěžejní, že se více rozvíjí v období školního věku. Ale opak je pravdou. Dle výzkumů se v předškolním období vytvářejí spoje mezi neurony (synapse), mnohem rychleji než po 7. roce a tyto jsou velmi důležité. Čím více jich je , tím lépe. Dětský mozek do 7. let zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů), z toho 50% vznikne dokonce do 5. let.

Proto se Mensa zapojila do projektu podpořit kvalitu předškolní péče a spolupracuje s odborníky z neurologie, psychologie a pedagogiky.

Program funguje už v několika státech – Srbsko, Maďarsko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Slovinsko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Velká Británie, Amerika.

 Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou od března 2015. Dvě paní učitelky absolvovaly školení Mensa NTC pro školky I., II. a III.

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt