2022/2023 - Zpráva činnosti

Zpráva o činnosti 2022

ZVÍDÁLEK – klub nadaných dětí při MŠ Dvořákova, Ostrava

Klub se schází jednou týdně. V roce 2022 jsme pozorovali ptáčky na krmítku, poznávali stopy a zjišťovali, co dělají zvířata v zimě. Zkoumali jsme vajíčka a prováděli s nimi nejrůznější experimenty. Děti svá pozorování zaznamenávaly do vlastních badatelských deníků. Díky dotaci z grantové výzvy statutárního města Ostrava jsme mohli pořídit a vyzkoušet deskové hry pro rozvoj logického myšlení, paměti, představivosti, kreativity a spolupráce.

Závěrečná zpráva

Logická olympiáda - Numeráčci

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. uskutečňuje již čtvrtým rokem pro děti s povinnou předškolní docházkou aktivitu Numeráčci, jejímž cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti. V lednu 2022 proběhlo I. kolo letošního ročníku, do kterého se zapojilo více jak 450 dětí. Děti plnily ve svých mateřských školách prostřednictvím pracovních listů matematicko-logické úkoly.

Ti úspěšní postoupili do II. a následně do finálního III. kola.

Z naší mateřské školy si 3.kolo obhájili Anička P. a Mikuláš K.

MOC GRATULUJEME!!!

Zvídálek

Od roku 2016 se v Mateřské škole Dvořákova snažíme vybudovat zázemí pro nadané děti. Během těchto let jsme si vyzkoušeli různé druhy testování nadání, které se momentálně ustálily na testování Mensou Česko a testování psychologem specializujícím se na nadané děti.

Dětem, které z těchto testů vyšly jako nadané, je pak nabídnuta volnočasová aktivita „Zvídálek“. Jedná se o tzv. „Klub nadaných dětí“. V něm získávají nadané děti nové poznatky, na které při běžném provoze není čas. Témata vždy vychází právě ze zájmu dětí a důraz je kladen zejména na praktickou část.

 

Děti, mají možnost si vyzkoušet: experimenty a pokusy • badatelskou činnost • logické a deskové hry • seznámení a praktické používání moderní techniky (notebook, digitální kamera, robotická včelka, mikroskop) • mozkové rozcvičky – pro rozvoj kooperace levé a pravé hemisféry • paměťové hry • exkurze a přednášky • rotační a balanční cvičení, pohybové hry

 

 

 

2021/2022 - Prezentace a zpráva činnosti
2019/20 -Prezentace a zpráva o činnosti
Nadaní jsou na tahu 2018/19

Mateřská škola Dvořákova zakončila svůj projekt „Nadaní jsou na tahu“, který byl financován díky příspěvku Statutárního města Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd, účastí na šachovém turnaji.

Ve školním roce 2018/2019 se v MŠ Dvořákova realizoval projekt, který si kladl za cíl seznámit nadané děti se společenskou hrou šachy a rozvinout jejich logické myšlení. Po celý rok docházela lektorka ze SVČ Korunka jedenkrát týdně do MŠ a nadaným dětem se věnovala. Děti si pak vyzkoušely, jaké to je zúčastnit se šachového turnaje, který v úterý 28. 5. 2019 pořádalo SVČ Korunka. Děti soutěžily v čtyřčlenných týmech a každý si odehrál pět šachových partií. Každá partie byla po deseti minutách ukončena a děti se v následující pauze mohly občerstvit či odreagovat v hracích koutcích.

Nakonec byli všichni účastníci odměněni medailemi, diplomy, drobnými sladkostmi a dortem. Děti si celý turnaj moc užily a tímto bychom rádi poděkovali SVČ Korunka za skvěle připravenou akci.

Zpráva činnosti 2018/19

Zpráva o činnosti  školky spolupracující s Mensou Česko

2017/2018

KLUBÍK NA DVOŘCE

Od roku 2014 spolupracuje mateřská škola Dvořákova s Mensou Česko, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi.

Děti z naší MŠ, které prošly krátkým testem s výsledkem IQ 120 a více navštěvují KLUBÍK NADANÝCH DĚTÍ, kde se zaměřujeme na činnosti rozvíjející logické myšlení – kvízy, experimenty, pokusy, bádání, práce s digitálním mikroskopem, robotickou včelkou BEE – BOT aj.

Testování je hrazeno z peněžních prostředků Statutárního města Ostrava, které mateřská škola získala.

                                                                             Těšíme se na Vás, Petra Firlová (lektorka Klubíku)

PREZENTACE Klubík – v úterý 24. 10. 2017 proběhla prezentace činnosti Klubíku za školní rok 2016/2017 v kinosále Světa techniky, který uspořádalo Statutární město Ostrava.

Prezentovaly se školy od mateřských po vysoké, které získaly účelový neinvestiční příspěvek na realizaci svých projektů v rámci vyhlášeného programu – „Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oboblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

NTC – systém učení – „Nikola Tesla centrum“.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku.

Tvůrce – srbský lékař Ranko Rajovič. V začátcích vytváření programu zkoušel první cviky se svým synem od 3 roku. Pokroky předčily jeho očekávání.

Proč právě věk 3 – 6 let. Klade se důraz na grafomotorický, pohyb. vývoj, na správnou výslovnost.

V oblasti rozumových funkcí převládá názor, že předškolní období není stěžejní, že se více rozvíjí v období školního věku. Ale opak je pravdou. Dle výzkumů se v předškolním období vytvářejí spoje mezi neurony (synapse), mnohem rychleji než po 7. roce a tyto jsou velmi důležité. Čím více jich je , tím lépe. Dětský mozek do 7. let zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů), z toho 50% vznikne dokonce do 5. let.

Proto se Mensa zapojila do projektu podpořit kvalitu předškolní péče a spolupracuje s odborníky z neurologie, psychologie a pedagogiky.

Program funguje už v několika státech – Srbsko, Maďarsko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Slovinsko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Velká Británie, Amerika.

 Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou od března 2015. Dvě paní učitelky absolvovaly školení Mensa NTC pro školky I., II. a III.

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt