ŘEDITELKA

UČITELKA - TŘÍDA KOŤATA

Andrea Calábková

Ředitelkou MŠ jsem od roku 2014, s dětmi pracuji přes 30 let. Stále mě dokáží něčím překvapit a inspirovat.

Mám ráda hudbu a zpěv a také ji předávám dětem. Relaxuji v rodinném kruhu, s knihou nebo vychutnáváním dobré kávičky na sluníčku.

Kvalifikační studium pro ředitele škol 

Mensa NTC Learning I., II., III. 

Vzdělávací program – Metoda dobrého startu

Tvořivá hra a její začlenění do ŠVP

Inovujeme portfolio dítěte

Jak na individualizaci v MŠ

Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Primární logopedická prevence

Rozvoj předčtenářské gramotnosti

Vzdělávací systém YAMAHA

  • Robátka
  • Rytmické krůčky
  • První krůčky k hudbě
  • Další semináře k výchovně – vzdělávací práci s dětmi 

Snoezelen v teorii a praxi

UČITELKA - TŘÍDA KOŤATA

Simona Pátík

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Odrách 2011-2015. Poté jsem absolvovala kurz angličtiny, se kterou dále pokračuji v zájmovém kroužku předškolní angličtiny v MŠ.

Od dětství jsem si přála být p. učitelkou a tento sen se mi splnil. Baví mě, že je každý den má práce kreativní a moc mě těší, že mohu učit děti základům do života.

Ve svém volném čase ráda chodím na hory, jezdím na kole, navštěvuji kulturní akce, cestuji nebo mě můžete potkat v jedné z několika ostravských kaváren s výběrovou kávou.

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ

Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí v praxi MŠ

Angličtina pro předškolní děti v praxi

Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ

Jak na individualizaci v MŠ

Spolupráce MŠ s rodinou dítěte

Snoezelen v teorii a praxi

Formativní hodnocení

CKP – distanční vzdělávání v mš

Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání

UČITELKA - TŘÍDA SLUNÍČKA

Michaela Adamcová

Vystudovala jsem VOŠ sociální v Ostravě a Univerzitu J.A. Komenského v Praze.

Práce s dětmi mne velmi baví a naplňuje.

Ve volném čase nejraději chodím po horách a běhám.

Do mateřské školy bez pláče

Neboj, zvládneš to
 
Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ
 
Jóga v pedagogické praxi
 
Vzdělávání logopedických preventistů
 
Mensa NTC learning I. , II.
 
Jóga v pedagogické praxi
 
Jóga pro děti
 
Formativní hodnocení
 
Snoezelen v teorii a praxi

UČITELKA - TŘÍDA SLUNÍČKA

Jitka Žídková

Mám vystudovánu Střední pedagogickou školu v Krnově, 1985-1989. Řadu let jsem pracovala s nejmenšími dětmi, kde jsem se cítila nejlépe. Jako paní učitelka se snažím využít veškerých dosavadních znalostí a zkušeností k tomu, abych dětem vytvořila příjemné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a šťastně.

Ráda zpívám, hraji na housle a klavír a relaxuji na ranči, obklopena přírodou a koníčky.

Celoroční vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy dětí

Minimum speciálně pedagogicko-psychologického poradenství pro učitelky mateřských škol

Determinanty práce s dvouletými dětmi v MŠ

„Jak si poradit s nekázní dětí“

„Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy“

Snoezelen v teorii a praxi

Muzikohraní

Pohyb organizované skupiny dětí

CKP – Distanční vzdělávání v MŠ

Ontogenetický vývoj řeči

Logopedická prevence

Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání

Vzdělávání nadaných dětí

ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí

Formativní hodnocení

ASISTENT PEDAGOGA, UČITELKA - TŘÍDA KOŤATA

Marie Benešová

Vystudovala jsem učitelství  pro mateřské  školy a této práci jsem se věnovala po celý svůj život. Děti mi byly vždy radostí a velmi mě těšilo, že se za mnou vracely i jako dospělí lidé a vzpomínaly na svá léta prožitá v mateřské škole.

Patřím mezi ty šťastné lidi, kterým se jejich profese stala koníčkem a jsem ráda, že se jí můžu i nadále věnovat. Potřeba kontaktu s lidmi, pocit užitečnosti a dobrý pocit z výsledku mé pedagogické práce mě provází i nyní po 50 letech.

 A co dělám ve volném čase? Ráda cestuji, čtu, vařím, luštím křížovky, skládám básničky a příběhy pro děti, sleduji se zájmem přírodopisné filmy.  

Simona Řeháková

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Helena Zoubková

PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY

UKLÍZEČKA

Šárka Kučerová

UKLÍZEČKA

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt