FOTOGALERIE

Vážení rodiče, děti, přátelé,

vítejte v naší fotogalerii, jejímž přostřednictvím vás chceme seznámit s naší mateřskou školou. Prostorami a jejich členěním, vybavením, ukázkami vzdělávacích činností s dětmi i širokým spektrem učebních pomůcek a edukačních hraček nejrůznějších úrovní. Naše třídy jsou rovněž bohatě vybaveny tématickými koutky, které zohledňují specifické i individuání potřeby dětí. Všechny učební aktivity probíhají zejména formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlatní volby. Vzdělávací nabídka je dětem blízká, pochopitelná a přiměřeně náročná. Všichni zaměstnanci mateřské školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.

Naší vizí jsou spokojené děti a jejich rodiče, ale také spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s láskou.

Pojďte se k nám podívat a zažijte milou a vstřícnou atmosféru v naší mateřské škole!

Třída Koťata

Třída Sluníčka

Tematické koutky

Šatna

Lehárna

Kuchyň

Sauna

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt