VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022-2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

KE STAŽENÍ:

Sdělení zákonným zástupcům

Kritéria pro přijetí 2022/23

Informace pro rodiče – povinné předškolní vzdělávání

 

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021 / 2022

SE KONÁ VE STŘEDU 11. 5. 2022 OD 6. 30 – 16. 30

(týká se dětí z jiných mateřských škol)

Sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí na prázdninový provoz na rok 2021/2022, kterou si stáhnete v záložce „dokumenty ke stažení“

 

  • ve Vaší kmenové mateřské škole si žádost necháte orazítkovat a okopírovat na něj lékařské potvrzení

 

  • částku 229,– Kč na zaplacení úplaty na vzdělávání (mimo děti, které odchází v září 2022 do ZŠ)

 

  • vyplněnou přihlášku ke stravování – záložka „dokumenty ke stažení“

 

  • částku na zaplacení stravného = 45,- Kč/den (48,- Kč/den –dítě , které dovršilo 7 let), vynásobíte počtem dní, které k nám bude dítě docházet

 

 

                                                                   

 

 

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a na hlavních dveřích budovy mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Bc. Andrea Calábková

ředitelka Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt