ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2023-2024 + REGISTRACE

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy Portál předškolního vzdělávání, který umožňuje zákonným zástupcům generování žádosti pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání. Registrace žádostí bude zahájena 20.dubna 2023 na Portále viz. odkaz níže, kde naleznete všechny bližší informace.

Internetové stránky portálu předškolního vzdělávání najdete na odkazu: https://ms.ostrava.cz/

V naší mateřské škole proběhne zápis

na nový šk. rok 2023-2024:

3.5. 8:00-16:00

4.5. 8:00-14:00

KRITÉRIA K PŘIJETÍ

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

Naše mateřská škola bude v provozu od 1.8. (úterý) do 11.8. (pátek) 2023 pro naše děti + doplní kapacitu děti z jiných mateřských škol.

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  V DALŠÍCH TERMÍNECH DO JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PROBĚHNE 10.5. (STŘEDA) – Podrobnější informace k zápisu na prázdniny do jiných mateřských škol naleznete v sekci aktuality ,,PRÁZDNINOVÝ PROVOZ“

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a na hlavních dveřích budovy mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Bc. Andrea Calábková

ředitelka Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt