V měsíci ČERVENEC se úplata za vzdělávání neplatí.

Za měsíc srpen je částka za „školné“ 250kč.

Děti, které mají povinnou předškolní docházku NEPLATÍ.

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt