Aktualizováno pro šk. rok 2023-2024

Šachy – od 5 let / PONDĚLÍ

Spolupráce se Střediskem volného času Korunka

  • učí děti pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení
  • procvičováním zpřesňovat a zrychlovat rozhodování pod časovým tlakem (příprava na ZŠ)
  • posílení kompetence k řešení problémů

Zvídálek – od 5 let / ČTVRTEK

Děti jsem testovány Mensou ČR a psychologem specializujícím se na nadané děti.

 „Klub nadaných dětí“ – nadané děti získávají nové poznatky, na které při běžném provoze není čas. Témata vždy vychází právě ze zájmu dětí a důraz je kladen zejména na praktickou část.

Děti, mají možnost si vyzkoušet: experimenty a pokusy • badatelskou činnost • logické a deskové hry • seznámení a praktické používání moderní techniky (notebook, digitální kamera, robotická včelka, mikroskop) • mozkové rozcvičky – pro rozvoj kooperace levé a pravé hemisféry • paměťové hry • exkurze a přednášky • rotační a balanční cvičení, pohybové hry


Judo – od 4 let / PONDĚLÍ

Spolupráce s Clubem Baník Ostrava

  • aktivně si zacvičíme, protáhneme se, a to vše velmi zábavnou formou
  • naučíme se základům juda
  • etiku juda a  názvosloví
  • základní gymnastické prvky

Pohybový kroužek – od 4 let / PONDĚLÍ

Pohybové aktivity s paní učitelkou Míšou a Jitkou

  • rozcvičky – názvosloví, pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s nářadím, zdravotní cviky, jóga, relaxační cvičení, tanečky

Angličtina – od 5 let / ÚTERÝ

Angličtina prostřednictvím her s paní učitelkou Simčou.

Děti se naučí základní povely, fráze a slovíčka – budou tak připraveny na začátky angličtiny v ZŠ.


Sbor – od 4 let / STŘEDA

Pěvecký sbor Dvořáček s paní učitelkou Andrejkou – nácvik písní, práce s hlasem, hudebními nástroji, první zkušenosti s vystupováním na veřejnosti.

Cvičení v hale Tatran – Třída Koťata/ KAŽDÝ PÁTEK 9:00-10:00

Cvičení s trenérem v hale 

Pohybová průprava, pohybové hry, cvičení s cvičebním nářadím.

S sebou: batůžek a v něm – boty na cvičení do haly, cvičební úbor, láhev s pitím

Odcházíme z MŠ vždy v 8:30

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt