Naše mateřská škola bude v provozu
od 1.8. (úterý) do 11.8. (pátek) 2023 pro naše děti + doplní kapacitu děti z jiných mateřských škol.

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V DALŠÍCH TERMÍNECH DO JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

V MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

PROBĚHNE 10.5. (STŘEDA)

ODKAZY NA INFORMACE A FORMULÁŘ:

Informace k zápisu na prázdninový provoz

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu

Kritéria pro přijímání dětí na prázdninový provoz

Tabulka provozu jednotlivých mateřských škol na prázdninový provoz

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt