Již v minulosti jsme Vás informovali, že se naše MŠ zapojila do 3. ročníku Zlaté Berušky, pro nápaditou a aktivní mateřskou školu, který vyhlásil Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Třída Sluníčka se zapojila s prezentací „Pohádka – cesta do dětské duše“ a třída Koťata s prezentací „Ve zdravém těle, zdravý duch“. 

Byly uděleny tři místa, z nichž se na 2. místě umístila prezentace třídy Koťata „Ve zdravém těle, zdravý duch“ a získala tak částku 20 000,- Kč.

Tuto prezentaci zpracovala paní učitelka Simona Závodná a touto cestou ji velice děkuji a gratuluji za takový krásný úspěch.

Obě prezentace můžete shlédnout na našich webových stránkách.

Andrea Calábková
ředitelka

 

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt