7.9. (úterý) – třída Sluníčka

8.9. (středa) – třída Koťata

Třídní schůzky jsou určeny pouze pro 1 zákonného zástupce bez doprovodu dětí.

Děti, které zůstanou v MŠ do začátku třídních schůzek a nebudou mít možnost být vyzvednuty jinou pověřenou osobou, budou ve vedlejší třídě s paní učitelkou.

Organizace:

  • Seznámení se zaměstnanci mš
  • Seznámení se základními dokumenty mš
  • Informace o stravování
  • Informace o platbách
  • Nabídka zájmových aktivit pro děti
  • Informace o třídě
  • Seznámení s novou metodou Snoezelen
  • Podepisování dokumentů

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt